Ikastaro espezializatua Bake kultura, Giza eskubideak eta Gatazken eraldaketa Curso de especialización Cultura de Paz, Derechos Humanos y Abordaje de conflictos

EGITARAUA

I. MODULOA. BAKE-KULTURA  

 1. Bake-Kulturaren funtsa eta oinarriak
 2. Gaur egungo munduan bakea eraikitzea
 3. Testuinguru ezberdinetako gatazken arrazoiak
 4. Bake-Kulturaren esparruko politika publikoak
 5. Jarduera egokiak

II. MODULOA. GIZA ESKUBIDEAK

 1. Kontzeptu mailako sarrera
 2. Giza Eskubideen inguruko babeserako sistemak
 3. Bakerako Giza Eskubideak
 4. Giza Eskubideak sustatzeko baliabide praktikoak

III. MODULOA.  GIZARTE ESKUARTZEAN BAKE-KULTURA GARATZEA

 1. Bakerako Hezkuntzaren ezaugarriak
 2. Ezbiolentzia
 3. Indarkeria tipologiak
 4. Esku-hartzea testuinguru ezberdinetara hedatzeko ezaugarriak eta lanerako gakoak

 IV.a)  MODULOA. GATAZKEN ERALDAKETA

 1. Gatazkaren teoria eta azterketa
 2. Gatazken eraldaketarako metodologiak
 3. Gatazken eraldaketarako teknika eta baliabide alternatiboak
 4. Kasu praktikoen azterketa

IV.b)  MODULOA. GATAZKEN ERALDAKETA

 1. Erakunde barneko gatazken esku-hartzea
 2. Sistemen teoria orokorra
 3. Egoera errealen inguruko ariketa praktikoak
 4. Gatazken eraldatzea burutzeko baliabide praktikoak: trebeziak

V. MODULOA KOMUNIKAZIOA

 1. Komunikazioaren axiomak
 2. Pertsonarteko komunikazio sistemak
 3. Komunikaziorako teknikak
 4. Komunikazio eraginkorra
 5. Aldakuntzarako teknikak

VI.a) MODULOA. BITARTEKARITZA ETA  NEGOZIAZIOA

 1.  Marko kontzeptuala
 2. Bitartekaritza eta negoziazioaren oinarri nagusiak eta gakoak
 3. Bitartekaritza eta negoziazioaren aldiak
 4. Gizarte esku-hartzean bitartekariak duen errola
 5. Banakako eta taldekako esku-hartzean psikodramazko teknika aktiboen erabilpena

VI.b) MODULOA. BITARTEKARITZA ETA  NEGOZIAZIOA

 1. Esku-hartzerako esparruak
 2. Negoziazioa eta bitartekaritzaren praktika burutzea
 3. Betekizun eta zereginak
 4. Kasu praktikoak